image-from-rawpixel-id-388643-jpeg.jpg

Vad är ADHD?

Här hittar du en kort förklaring av benämningarna ADHD och ADD. Längre ned på sidan hittar du även länkar till annan information om denna diagnos, speciellt hur det kan yttra sig hos flickor och vuxna kvinnor.

 

ADHD, kort för engelskans attention deficit hyperactivity disorder, är en neuropsykiatrisk diagnos, som på svenska betyder uppmäksamhets- och hyperaktivitetssyndrom.

När det står ADHD på denna hemsida, så innefattar detta även det som förr kallades ADD, men som nu anses vara samma diagnos som ADHD.

Från “brist på” till “svårighet att styra” uppmärksamhet

Den numera lite gamla förståelsen av ADHD var att personer med ADHD hade svårt att fokusera, att det innebar en brist på fokus. Därav orden attention decifit, på svenska brist på uppmärksamhet, i namnet. Om vi kollar på diagnoskriterierna och definitionerna av de tre olika formerna av ADHD, så ser vi tydliga spår av detta tankesätt.

Detta är också ofta vad allmänheten tenderar att tänka om ADHD. Numera beskriver forskare dock ADHD som hjärnans svårighet att reglera olika system. Där bland ingår svårigheten att styra sitt fokus men innebär till exempel även svårigheter att reglera

De brukar ofta prata om ADHD som ett problem med exekutiva funktioner, vilket egentligen bara är ett komplicerat ord för att beskriva ens förmågor att styra eller behärska sitt beteende.

Angående hyperaktiviteten - Två diagnoser blev en

Hyperaktivitet är också en av de vanligaste sakerna fok tänker på när de hör ordet ADHD, eftersom många med ADHD kan upplevas som väldigt energirika och snabba i vändningarna. Barn med denna form av ADHD beskrivs ofta som stökiga, energirika och är klättriga eller har mycket spring i benen. Därför finns även det engelska ordet hyperactivity med i namnet ADHD.

Däremot har forskningen på senare insett att ADD, som förut var skiljt från ADHD eftersom det utåt kan se väldigt olika ut, egentligen bör ligga under samma namn som ADHD. Detta eftersom det ofta kan vara väldigt svårt att skilja på ADHD och ADD, eftersom vissa har mycket av båda. Även eftersom man insett att många som utåt sett varit lugna och därför fått diagnosen ADD, egentligen kan ha väldigt mycket hyperaktivitet på insidan, i tankarna och som en konstant känsla av inre stress.

En annan anledning till varför ADHD och ADD numera båda klassas under samma diagnos, som nu kallas ADHD, är att symptomen hos en person kan förändras under livet. En person som var väldigt hyperaktiv som liten och då fick ADHD-diagnos kanske senare i livet skulle beskrivas mer som en person med ADD.

Läs mer om ADHD:

Tre sorters ADHD

Tre sorters ADHD

Det finns tre olika sorters ADHD. Har du koll på dem? Här nedan kan du läsa om hur ADHD kan uttrycka sig olika hos olika personer.

Hur ser adhd ut hos flickor?

ADHD hos flickor

Symptombilden för flickor kan se helt annorlunda ut än den för pojkar, som vi ofta är vana att höra mer om. Det saknas även många flickor i statistiken, och forskare tror att många flickor med ADHD helt enkelt missas av lärare och föräldrar. Därför är det väldigt viktigt att sprida informationen om hur ADHD kan se ut hos flickor, så att fler kan få den hjälp de skulle må bra av.

ADHD hos vuxna kvinnor

ADHD hos vuxna kvinnor

Det är inte alls ovanligt att kvinnor får sin ADHD-diagnos när de är vuxna. Antingen kan symptomen varit dolda, eller så hade föräldrar och lärare inte tillräckligt med kunskap för att förstå att hennes beteende när hon var liten berodde på ADHD. ADHD kan dessutom se väldigt annorlunda ut när man vuxit upp. Här kan du läsa mer om hur ADHD ofta ser ut hos vuxna kvinnor.

Böcker om ADHD hos flickor och vuxna kvinnor

Böcker om ADHD

Böcker om ADHD/ADD. Både böcker om ADHD i allmänhet men även om ADHD hos flickor samt om ADHD hos vuxna kvinnor.