Vanligt med sen ADHD-diagnos för kvinnor

 

Vanligt med sen ADHD-diagnos för kvinnor

Det är inte alls ovanligt att kvinnor får sin ADHD-diagnos när de är vuxna. Antingen kan symptomen varit dolda, eller så hade föräldrar och lärare inte tillräckligt med kunskap för att förstå att hennes beteende när hon var liten berodde på ADHD. Det saknas även många flickor i statistiken, det är mycket fler pojkar som diagnostiseras än flickor. Forskare tror att många flickor med ADHD helt enkelt missas av lärare och föräldrar.

Varför får flickor och kvinnor med ADHD ofta sin diagnos senare än pojkar och män? Det finns några olika förklaringar som brukar användas för att förklara detta:

flickor och kvinnor med ADHD/ADD

1. DÅLIG KUNSKAP OM HUR ADHD PÅVERKAR FLICKOR & KVINNOR

Forskningen om hur ADHD påverkar kvinnor ligger långt efter forskningen på pojkar med ADHD. För inte så länge sedan trodde folk att flickor och kvinnor inte kunde ha ADHD överhuvudtaget. 

Detta har även gjort att allmänheten inte har fått veta så mycket om hur ADHD kan se ut hos flickor och kvinnor, och många flickor får ofta sin diagnos senare än pojkar. Därför är det viktigt att sprida denna kunskap, så att flickor med ADHD kan identifieras och få hjälp tidigare i livet. 

2. HORMONSKILLNADER HOS KVINNOR OCH MÄN

Eftersom de kvinnliga könshormonerna går upp och ned under menscykeln så kan en kvinnas ADHD-symptom se annorlunda ut i de olika faserna, eller variera i styrka under månaden. 

ADHD kvinnor menscykeln

Symptomen kan variera i styrka under menscykeln

Hormonet östrogen, som spelar en stor roll i menscykeln, har också visat sig kunna påverka ADHD-symptomen. Under tiden före mens sjunker nivåerna av östrogen, vilket kan orsaka minskad känslighet för dopamin och seratonin, som båda är väldigt viktiga för humöret och olika hjärnfunktioner. Detta kan öka pms-besvären, göra det lättare att bli irriterad och få humörsvängningar. 

Eftersom dessa humörsvängningar inte börjar förrän i tonåren, så är det inte ovanligt att det inte är förrän i tonåren som tjejer får sina diagnoser. Före puberteten kan deras ADHD ha orsakat tillräckligt lite svårigheter att det inte överhuvudtaget synts. Efter puberteten kan dock ADHD-symptomen ha blossat ut ordentligt och börjat orsaka stora problem i hennes liv. Att ADHD-symptomen kan förändras så mycket under puberteten för flickor anses kunna vara en av anledningarna till varför flickor ofta får sina diagnoser senare än pojkar. 

ADHD-besvär kan öka under klimakteriet

Nivåerna av östrogen minskar även i och med klimakteriet, vilket kan göra att kvinnor med ADHD kan få ökade besvär i och med denna förändring. 

ADHD kvinnor klimakteriet

3. OLIKA KÖNSROLLER OCH UPPFOSTRAN AV FLICKOR OCH POJKAR

Förutom de kroppsliga hormonskillnaderna, så kan samhället ha en stor inverkan på varför ADHD kan se annorlunda ut hos flickor och pojkar. Samhällets förväntningar på flickor kan ofta skilja sig mycket från förväntnignarna på pojkar, och detta gör att deras uppfostran kan se annorlunda ut. 

Även om föräldrar har lyckats uppfostra sina döttrar och söner så likt som det bara går så finns de traditionella förväntningarna ändå kvar överallt i samhället; i skolan, i bilder och filmer samt hur folk tenderar att prata om kön och genus. Även en så kallad "pojkflicka" kan vara väldigt medveten om att hon inte passar in i normen av hur flickor och kvinnor "ska" vara. 

Flickor förväntas t.ex. oftare att

  • vara ordningsamma

  • vara duktiga

  • vara lugna

  • hjälpa till när andra behöver hjälp

  • få bra betyg i grundskolan

  • vara snälla och sammarbetsvänliga

  • se när andra mår dåligt

vilket kan vara svårt att leva upp till om man har ADHD. Flickan kanske ändå försöker sitt allra bästa för att vara andra till lags, vilket kan göra att hon anstränger sig otroligt mycket för att ändå leva upp till förväntningarna. 

Detta kan göra att flickor tidigt trycker undan sina ADHD-drag, vilket gör att de kan uttrycka sig annorlunda än hos pojkar. En flicka som märker att det inte uppskattas att hon springer omkring och är stökig kanske får utlopp för sin hyperaktivitet genom att prata konstant. Samtidigt har en pojke med samma hyperaktivitet fått större utrymme att springa omkring, genom att folk i hans omgivning har större tålamod för att han är stökig. Kanske uppmuntras han till och med att använda den för att bli bra på någon sport. 


Vill du ha mer liknande information? Följ gärna Hälsologiskt på Instagram så får du regelbundna uppdateringar och påminnelser om när det kommit ut ett nytt inlägg här på Hälsologiskt.se

Du kan även skriva upp dig för det hälsologiska nyhetsbrevet, som kommer via mail. Detta skickas inte ut lika ofta som det händer saker på instagram, men om du vill ha koll på de stora sakerna som händer här på hälsologiskt.se så är det ett bra alternativ!


Flickor med ADHD

Flickor med ADHD

Symptombilden för flickor kan se helt annorlunda ut än den för pojkar, som vi ofta är vana att höra mer om. Det saknas även många flickor i statistiken, och forskare tror att många flickor med ADHD helt enkelt missas av lärare och föräldrar. Därför är det väldigt viktigt att sprida informationen om hur ADHD kan se ut hos flickor, så att fler kan få den hjälp de skulle må bra av.