ADHD & ätstörningar

 

Länken mellan ADHD & ätstörning

VARNING: Denna artikel kan innehålla triggers för dig som lider av någon slags ätstörning, eller annat självskadebeteende.

ADHD läkemedel vid hetsätning

Ätstörningar och ADHD kan ha samband, detta menar författarna till en artikel från Läkartidningen, 2007. Artikeln är skriven av specialister inom allmänpsykiatri och allmän medicin från Västerås och Uppsala.

De menar att det visat sig vara framgångsrikt att behandla vissa ätstörningar med ADHD-mediciner, så kallade centralstimulatia. De skriver:

“Hetsätning är ett av de kriterier som krävs för diagnoserna bulimia nervosa och ätstörning UNS. Behandling med centralstimulantia har tidigare påvisats ge effekt mot bulimiskt beteende.”

Varför är det så?

Anledningen till detta samband mellan ADHD och hetsätning är inte fastställt. Eftersom forkning visar på att personer med bulimia nervosa har lägre nivåer av signalsubstanserna seroronin och noradrenalin, och eftersom det är känt att personer med ADHD har lägre nivåer av dopamin och noradrenalin, så tror många forskare att kopplingen finns där. De refererar till en fallstudie där sex stycken patienter med både ADHD och bullimia nervosa fick behandling av centralstimulantia, och där hetsätning och kräkningar upphörde helt.

I deras egna fallstudie behandlades fem patienter med långvariga ätstörningssymtom. Dessa patienter uppfyllde även kraven för ADHD. Under studien fick patienterna behandlinng med Concerta - en centralstimulantia som är vanlig vid behandling av ADHD. I samtliga fem fall rapporteras att behandlingen fungerat bra på ADHD-symtomen samt minskat ätstörningssyndromen.

metylfenidat.png

De diskuterar även möjligheten att personer med ADHD och hetsätning skulle använda hetsätandet som ett självmedicinerande beteende. Socker, kolhydrater och choklad höjer snabbt kroppens nivåer av dopamin och seratonin. Genom att hetsäta skulle individen alltså kunna känna en snabb lindring av ångest samt ADHD-symtomen som orsakas av låg dopaminnivå, t.ex. rastlöshet och koncentrationssvårigheter. ADHD-medicin (centralstimulantia) fungerar genom att höja just dopamin, samt noradrenalin och till en viss utsträckning även serotonin.

Patienter med ätstörningar bör utredas för ADHD

I sin diskussion menar författarna att patienter med långvariga ätstörningsproblem bör utredas för ADHD. Annars, menar de, finns risken att den odiagnostiserade och obehandlade ADHD:n förhindrar patienterna från att bli friska från ätstörningssymptomen.

Om du vill läsa mer så hittar du hela artikeln här:

Läkartidningen, 2007 - Ätstörningar och ADHD kan ha samband


Övrig läsning om NPF & ätstörningar

Läkartidningen, 2007 - Ätstörningar och ADHD kan ha samband

SpecialNest, 2015 - Ätstörning vanligare vid adhd

SpecialNest, 2016 - Samband mellan adhd, ätstörningar och alkoholism

Kit, 2016 - Kan medicin för adhd bota ätstörningar?

Habilitering & Hälsa, 2007 - Autismspektrum: Ätstörningar

Hälsoliv, 2007 - Hennes ätstörningar var dold adhd

Hälsoliv, 2007 - Sötsug kan vara vuxen-adhd

Vill du ha mer liknande information? Följ Hälsologiskt på Instagram så får du regelbundna uppdateringar och påminnelser om när det kommit ut ett nytt inlägg här på Hälsologiskt.se

Du kan även skriva upp dig för det hälsologiska nyhetsbrevet, som kommer via mail. Detta skickas inte ut lika ofta som det händer saker på instagram, men om du vill ha koll på de stora sakerna som händer här på hälsologiskt.se så är det ett bra alternativ!