ADHD och extrem trötthet

 

Varför är jag så trött hela tiden?

Inte alla vet att trötthet är ett vanligt symptom på ADHD, men faktum är att många personer med ADHD (/ADD) upplever någon slags sömnsvårigheter, och extrem trötthet är en av dem. Anlednignen till din extrema trötthet skulle faktiskt kunna vara ADHD.

Extrem trötthet som inte går över, även fast du har sovit tillräckligt mycket, kan vara ett symptom på ADHD, menar Bo Söderpalm, professor i neurovetenskap vid Göteborgs universitet. [4]

Det finns många sömnsvårigheter som är vanliga hos personer med ADHD, som kan vara orsaker till varför personer med ADHD blir så trötta.

Vanliga sömnsvårigheter

Vanliga sömnsvårigheter hos personer med ADHD / ADD är [1]:

  1. Svårt att somna på kvällen

  2. Svårt att sova genom natten

  3. Svårt att vakna på morgonen

  4. Påträngande sömnighet under dagen

Denna text kommer fokusera på den fjärde punkten, men i slutet även ta upp lite om de andra tre.

Vad beror extrem trötthet på?

Extrem trötthet vanlig bland personer med ADD (ADHD huvudsakligen ouppmärksam form)

Extrem trötthet som inte går över, även fast du har sovit tillräckligt mycket, kan vara ett symptom på ADHD, menar Bo Söderpalm, professor i neurovetenskap vid Göteborgs universitet. [4]

Paul Wender (en av pijonärerna inom ADHD-forskning) menar att personer med ADHD har en hjärna som styrs av intresse [2]. När en person med ADHD tycker att något är svårt eller tråkigt blir det otroligt svårt att hålla fokus. Hos personer med hyperaktivitet visar sig detta ofta i att personen inte kan sitta still, och mycket hellre vill springa upp och hitta något annat att göra, något som dess hjärna tycker är mer intressant. Hos personer med ADHD av främst ouppmärksam form visar sig detta ofta i att personen helt enkelt blir väldigt, väldigt trött [3]. Helt plötsligt kan personen då bli extremt trött, så att det känns som att man får kämpa med att hålla sig vaken, eller till och med somna. Lena Westholm, en svensk psykolog, skriver:

“Personer med ADD har ofta kraftigt varierande vakenhetsnivå under dagen. Det är inte ovanligt med perioder av så stor trötthet under dagen att barnet eller den vuxne kan ha svårt att hålla sig vaken i skolan respektive på arbetet.” [3]

Varför är jag trött hela tiden? Extrem trötthet & adhd

Westholm menar även att ADD för med sig en trötthet och orkeslöshet, som gör att personer med ADD kan ha svårt att göra saker, eftersom de helt enkelt har svårt att samla ihop tillräckligt mycket energi till det. Hon skriver:

“ADD för med sig bristande uthållighet och uttröttbarhet. Aktivitetsnivån regleras inte optimalt vilket gör det svårt att mobilisera tillräckligt mycket energi och fördela den på vardagens olika krav och bestyr. En känsla av energilöshet och trötthet ger en benägenhet att undvika eller skjuta upp framför allt krävande uppgifter.” [3]

Personer med ADHD är ofta nattugglor

Melatoninet, den signalsubstans som gör oss trötta, utsöndras senare på kvällen hos personer med ADHD, jämfört med neurotypiska personer (personer utan någon slags neuropsykologisk diagnos). Om en neurotypisk person blir trött halv tolv på kvällen, så blir en person med ADHD kanske inte trött förrän efter två på natten [2]. Detta gör att många personer med ADHD ofta är nattugglor.

Svårt att somna på kvällen?

Det finns olika teorier till varför det är på detta viset. En av teorierna är att personer med ADHD har en förskjuten dygnsrytm [1], och det finns till och med de som menar att detta förmodligen var otroligt värdefullt när människor levde som jägare och samlare [4]. Att alla personer i en grupp sover exakt samtidigt gör gruppen mycket sårbar. Om det däremot finns vissa individer som har en förskjuten dygnsrytm kan de stanna uppe och hålla vakt, medan de andra sover. När de andra mer morgonpigga individerna börjar vakna kan dessa ta över vaktskiftet, och nattugglorna kan gå och lägga sig. Detta borde alltså ha ökat gruppens säkerhet.

ADHD försvinner inte på natten

Barn med ADHD har ofta problem med andningsuppehåll eller ryckningar i benen under sömnen [2]. Det är som att rastlösheten och svårigheterna att hitta lugn inom sig själv gör att det blir svårare att sova djupt.

Även hos vuxna med ADHD är dessa problem vanliga. De vaknar lätt av ljud, ljus eller drömmar, och kan ofta vakna flera gånger på en natt, vilket gör att de sover sämre och inte får lika effektiv sömn.

Som zombies på morgonen

Många med ADHD kanske har svårt att somna på kvällen, men många av dem har ofta det motsatta problemet på morgonen. Då upplever många det som att det är näst intill omöjligt att vakna, och vissa sover igenom sina alarm och familjens stök. Även när man lyckats ta sig upp kan det kännas som att man ändå inte är riktigt vaken, utan som att man går runt och känner sig lite som en zombie hela förmiddagen [1].

ADHD och trötthet - Varför är det så svårt att kliva upp på morgonen?

för att Sammanfatta

Extrem trötthet kan bero på ADHD. Extra vanligt är extrem trötthet hos personer som har ADHD av ouppmärksam form (det som tidigare hette och ibland fortfarande kallas för ADD). Även svårigheter med att orka ta sig upp ur sängen på morgonen, orolig sömn, eller svårigheter med att somna på kvällen kan vara symptom på ADHD.


Vill du ha mer liknande information? Följ gärna Hälsologiskt på Instagram så får du regelbundna uppdateringar och påminnelser om när det kommit ut ett nytt inlägg här på Hälsologiskt.se

Du kan även skriva upp dig för det hälsologiska nyhetsbrevet, som kommer via mail. Detta skickas inte ut lika ofta som det händer saker på instagram, men om du vill ha koll på de stora sakerna som händer här på hälsologiskt.se så är det ett bra alternativ!


woman-791874_640.jpg

Mer om ADHD/ADD

Det finns tre olika sorters ADHD. Har du koll på dem? Här kan du läsa om hur ADHD kan uttrycka sig olika hos olika personer.


 
Konstant trött
Alltid trött?
Konstant extremt trött?